Бi-58® Новий

Висока якiсть, перевiрена часом

Високоефективний системний інсектоакарицид широкого спектра дiї для боротьби зі шкiдливими комахами, клiщами на багатьох сільськогосподарських культурах

Характеристика препарату

Дiючi речовини: диметоат (400 г/л)
Хімічна група ДР: фосфорорганічні сполуки (ФОС)
Препаративна форма: концентрат, що емульгується (КЕ)
Розподiл у рослинi: системний та контактно-шлунковий
Упаковка: пластикові каністри та пляшки 1; 5 та 10 л
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці
Температура зберігання: -10…+25°C

Регламенти застосування:

Культура Норма витрати препарату Терміни застосування  Спектр дії Кратність обробок
Пшениця 1,5 л/га обприскування в період вегетації клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси 2
Жито, ячмінь 1,0–1,2 л/га обприскування в період вегетації п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси 2
Овес 1,0–1,2 л/га обприскування в період вегетації п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси 2
Просо 0,7–1,0 л/га обприскування в період вегетації комарики, попелиці 2
Зерно-бобові 0,5–1,0 л/га обприскування в період вегетації горохова плодожерка, вогнівки, попелиці 2
Буряки цукрові 0,5–1,0 л/га обприскування в період вегетації клопи, листкова попелиця, блішки, муха та міль мінуючі, мертвоїди 2
Буряки столові 0,5–0,8 л/га обприскування в період вегетації клопи, попелиці, блішки, муха та міль мінуючі 2
Яблуня,
груша
0,8–2,0 л/га обприскування до і після цвітіння щитівки, несправжньощитівки, кліщі, листовійки, листоблішки, молі, плодожерки, гусінь листогризучих шкідників, садові довгоносики 2
Слива 1,2–2,0 л/га обприскування до цвітіння кліщі, попелиці, пильщики 1
Виноградники 1,2–3,0 л/га обприскування в період вегетації кліщі, червиці, листовійки 2
Овочеві (насіннєві посіви) 0,5–1,0 л/га обприскування в період вегетації кліщі, клопи, попелиці, трипси 2
Картопля (насіннєві
посіви)
1,5–2,0 л/га
2,0–2,5 л/га
обприскування в період вегетації картопляна міль
попелиці
2
Люцерна (насіннєві посіви) 0,5–1,0 л/га обприскування в період вегетації клопи, попелиці, товстоніжка люцернова, кліщі 2
Хміль 1,5–6,0 л/га обприскування в період вегетації совки, попелиці, лучний метелик, пильщики, кліщі 2
Тютюн 0,8–1,0 л/га обприскування в період вегетації трипси, попелиці 2
Малина (маточники) 0,6–1,2 л/га обприскування в період вегетації кліщі, попелиці, цикади, галиці 2
Смородина (розсадники, маточники) 1,2–1,6 л/га обприскування в період вегетації листовійки, попелиці, галиці 2
Шовковиця 2,0–3,0 л/га обприскування до та після відгодівлі шовковичного шовкопряда кліщі, червець, комстока 2

Норма витрати робочої рідини: 200–400 л/га

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: зернові культури, просо, зернобобові, буряки, люцерна, хміль, тютюн, яблуня, груші, сливи, виноград: 10 діб/3 доби

Строк очікування (днів до збору врожаю): картопля (насіннєві посіви): 20 днів; пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, зернобобові, буряки цукрові, буряки столові, люцерна (насіннєві посіви), хміль, тютюн: 30 днів;яблуня, груша, слива, виноград: 40 днів

Сумісність з іншими препаратами:

За необхідності може застосовуватись у бакових сумішах з іншими засобами захисту рослин (в окремих випадках необхідно проводити тест на сумісність)

Не рекомендується застосовувати з деякими препаратами на основі сірки, також з бордоською рідиною та вапном. Не рекомендується використовувати у бакових сумішах з гербіцидами та регуляторами росту ретардантного типу

Рекомендації при використанні:

Найбільша біологічна ефективність відзначається за температури повітря 20–25°С.

За високих середньодобових температур і низької вологості повітря доцільно уникати використання Бі-58® Новий у багатокомпонентних бакових сумішах, де є гербіциди та регулятори росту ретардантного типу

Переваги препарату

  • Cистемна дiя (рослина швидко поглинає препарат через листя, стебло та корiння i транспортує дiючi речовини до новоутворених органів. Транспортування здiйснюється, головним чином, в акропетальному напрямку. Завдяки цьому у зеленiй тканинi листа знищуються мiнуючi шкiдники (наприклад, личинки бурякової мухи)
  • Контактна дiя (Бi-58® Новий швидко та активно дiє на комах, якi безпосередньо входять у контакт з робочим розчином, незалежно вiд типу шкiдника)
  • Тривала дiя (препарат вiдрiзняється тривалою захисною дiєю. Це особливо важливо для боротьби зі шкiдниками, якi вiдроджуються з яєць або мiгрують на поле через деякий час пiсля обприскування)
  • Один препарат для захисту багатьох культур
Задайте питання з цього товару